Polityka prywatności

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: WPD Adam Haase, 83-424 Lipusz ul. Derdowskiego 3, NIP: 591 170 72 96 z siedzibą ul. Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: haase.adam@outlook.com .

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.

 1. Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 10 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, Facebook Inc., serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: komputerowe, finansowe i prawne na rzecz administratora danych, jak również pozostałe podmioty, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Skarga do organu nadzorczego 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach Google LLC, które mieszczą się na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma ta przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie http://adamhaase.pl/polityka-prywatnosci/ .